RESEARCH PAPER
Algirdas Gaigalas (1933 -2009)
 
More details
Hide details
1
Department of Geomorphology and Quaternary Geology, Gdańsk University
 
 
Online publication date: 2010-05-17
 
 
Publication date: 2010-01-01
 
 
Geochronometria 2010;35:1-2
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Obituary of Professor Algirdas Gaigalas.
 
REFERENCES (13)
1.
Baltrunas V, 2009. In memoriam Professor Algirdas Gaigalas (1933 - 2009). Live devoted to science and education. Geologija 51(1-2): i-iii.
 
2.
Fedorowicz S, 2003. Interlaboratory comparison of TL dating results on the Vilkiškes profile (Lithuania). Geologija 42: 40-44.
 
3.
Fedorowicz S, 2006. Metodyczne aspekty luminescencyjnego oznaczania wieku osadów neoplejstoceńskich Europy Środkowej (Methodical aspects of Central Europe neopleistocene sediments age determinig, with use of luminescence methods). Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego: 157 pp.
 
4.
Fedorowicz S and Gaigalas A, 2010. Geochronological and sedimentodological interpretation of interglacial sediments based TL dating. Geochronometria 35: 75-83.10.2478/v10003-010-0003-7.
 
5.
Gaigalas A, Fedorowicz S and Melesyte M, 2002. TL age of Middle and Late Pleistocene deposits of Vilkiskes exposure in Eastern Lithuania. Extended abstracts "Baltic Stratigraphical Association - Basin stratigraphy - modern methods and problems"- 22-27.IX.2002, Vilnius, Lithuania: 41-43.
 
6.
Gaigalas A and Fedorowicz S, 2002. Thermoluminescence dates Mid - and Late Pleistocene in exposure. Eastern Litnuania. Geologija 38: 31-40.
 
7.
Gaigalas A, Fedorowicz S, Racinkas A and Bauziene J, 2003. Radioaktyvaus cezio (Cs-137 izotopo) aktyvumas deliuvio dirvożemiuose Ryt Lietuvos Aukstumose (Activity of Cs-137 izotope in deluvial soils of East Lithuanian Uplands). Geologija 42: 26-32.
 
8.
Gaigalas A, Fedorowicz S and Melesyte M, 2004. New TL dates of aquatic sandy sediments of Middle-Upper Pleistocene in Lithuania. Book of abstract 8th International Conference "Methods of absolute chronology", 17-19 May 2004, Ustroń: 48-50.
 
9.
Gaigalas A and Fedorowicz S, 2006. Dosimetric age (TL, OSL) of aquatic sandy sediments of Middle - Upper Pleistocene in Lithuania. Materiały konferencyjne "Datowanie minerałów i skał", Gdańsk, 23-24 października 2006: 33-36.
 
10.
Gaigalas A, Fedorowicz S and Melesyte M, 2005. TL dates of aquatic sandy sediments of Middle- Upper Pleistocene in Lithuania. Geologija 51: 39-50.
 
11.
Gaigalas A and Fedorowicz S, 2007. Sedimentological interpretation thermolimnescence (TL) ages of Pleistocene aquatic sediments to fallow Lithuanian example. Abstracts & Programme 9th International Conference "Methods of absolute chronology": 67.
 
12.
Gaigalas A and Fedorowicz S, 2008. Interpretacja danych sedymentologicznych i dat termoluminescencyjnych (TL) interglacjalnych osadów wodnych na przykładzie Tartokai na Litwie. Materiały X ogólnopolskiej sesji naukowej "Datowanie minerałów i skał", UMCS, Lublin, 23-24 X. 2008: 20-26.
 
13.
Gaigalas A and Fedorowicz S, 2009. Co- cooperation between Gdańsk and Vilnius universities in pleistocene geochronology investigation. Geologija 51(3-4) (67-68): 76-87, DOI: 10.2478/v10056-009-0009-x.10.2478/v10056-009-0009-x.
 
eISSN:1897-1695
ISSN:1733-8387
Journals System - logo
Scroll to top