RESEARCH PAPER
Lithology of the Profundal Sediments in Słupiańska Bay (Wigry Lake, NE Poland) - Introduction to Interdisciplinary Study
 
More details
Hide details
1
Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection, University of Science and Technology, Mickiewicza 30, 30-059 Cracow, Poland
 
 
Online publication date: 2007-07-04
 
 
Publication date: 2007-07-01
 
 
Geochronometria 2007;27:47-52
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In this paper, a lithological study taking into account trace metals of the profundal sediments from Słupiańska Bay in Wigry Lake is presented. A profile 5.26 m long has sandy muds at the bottom and moving upwards layers of calcareous gyttja, lacustrine chalk, and again calcareous gyttja are present. The profile is continuous, typical for the sediments of NE Poland formed from Allerøde to recent time. The results of the lithological analysis were correlated with results of high-resolution seismic survey. The results together with radiocarbon dating are part of interdisciplinary complex research comprising paleobiological study of pollen, Cladocera, diatom successions and human activity, which will be published in successive papers.
 
REFERENCES (16)
1.
Bajkiewicz-Grabowska E, 1992. Warunki odpływu i wymiana wód w jeziorach (Discharge and exchange conditions of water in the lakes). In: Zdanowski B, ed., Jeziora Wigierskigo Parku Narodowego. Stan eutrofizacji i kierunki ochrony. PAN. Kom. Naukowy "Człowiek i środowisko" Zeszyty Naukowe 3: 25-34.
 
2.
Kamiński M, 1999. Lake Wigry - the lake "adopted" by the International Association of Theoretical and Applied Limnology (SIL) "Lake Adoption" Project. Polish Journal of Ecology 57 (2): 215-224.
 
3.
Kupryjanowicz M, 2007. Postglacial development of vegetation in the vicinity of the Wigry Lake. Geochronometria 27: 53-66, DOI 10.2478/v10003-007-0018-x.10.2478/v10003-007-0018-x.
 
4.
Migaszewski ZM, Gałuszka A and Pasławski P, 2003. Baseline versus background concentrations o trace elements in sediments of Lake Wigry, NE Poland. Limnological Review 3 (2003): 165-171.
 
5.
Piotrowska N, Hajdas I, Bonani G, 2007. Construction of the calendar time scale for Lake Wigry (NE Poland) sediments on the basis of radiocarbon dating. Radiocarbon 49(2): in print.10.1017/S0033822200042971.
 
6.
Prosowicz D, 2006. Metale śladowe i ich chemiczne formy wiązania w osadach dennych jeziora Wigry (Trace metals and their chemical fractions in bottom sediments of Wigry lake). PhD thesis, University of Science and Technology, Kraków: 129 pp.
 
7.
Prosowicz D and Helios-Rybicka E, 2002. Trace metals in recent bottom sediments of Lake Wigry (Bryzgiel Basin). Limnological Review 2 (2002): 323-332.
 
8.
Rutkowski J, 2004. Osady jeziora Wigry (Sediments of the Wigry Lake). Augustowsko Suwalskie Towarzystwo Naukowe. Rocznik Augustowsko Suwalski IV: 18-36.
 
9.
Rutkowski J, Król K, Krysztofiak L and Prosowicz D, 2002. Recent sediments of the Wigry Lake (Bryzgiel Basin). Limnological Review 2 (2002): 353-362.
 
10.
Rutkowski J, Rudowski S, Pietsch K, Król K and Krzysztofiak L, 2002a. Sediments of Lake Wigry (NE Poland) in the light of high-resolution seismic (seismoacoustic) survey. Limnological Review 2/2002: 363-371.
 
11.
Rutkowski J, Pietsch K, Król K, Rudowski S, and Krzysztofiak L, 2005. High-resolution seismic survey in the Wigry Lake (NE Poland). Peribalticum IX: 147-162.
 
12.
Stasiak J, 1971. Geneza basenów sedymentacyjnych na obszarach sandrowych (Genesis of sedimentation basins on outwash plains). Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 107: 103-112.
 
13.
Więckowski K, 1988. Stosunki wodne i ewolucja systemu jezior (Water relations and evolution of lake system). In: Kostrowicki SA, ed., Studium geoekologiczne rejonu jezior wigierskich. PAN Instytut Geografii i Przestrzennego Zagosodarowania. Prace geograficzne 147: 31-44.
 
14.
Witkowski A, Kierzek A, Bąk M and Paśnicka K, in press. Rekonstrukcja warunków sedymentacji w Zatoce Słupiańskiej Jeziora Wigry w świetle analizy diatomologiczosadó rdzenia WZS-03 (Reconstruction of sedimentation conditions in the Słupiańska Bay (Lake Wigry) as elucidated by diatomological analysis of sediments core WZS-03). Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU IV(2005).
 
15.
Zawisza E and Szeroczyńska K, 2007. The development history of Wigry Lake as shown by subfossil Cladocera. Geochronometria 27: 67-74, DOI 10.2478/v10003-007-0021-2.10.2478/v10003-007-0021-2.
 
16.
Zdanowski B, ed., 1992. Jeziora Wigierskigo Parku Narodowego. Stan eutrofizacji i kierunki ochrony (Lakes of Wigry National Park. Trophic status and protection directions). PAN. Kom. Naukowy "Człowiek i środowisko" Zeszyty Naukowe 3: 249pp.
 
eISSN:1897-1695
ISSN:1733-8387
Journals System - logo
Scroll to top