RESEARCH PAPER
Dendrochronological Studies of Wood from Mediaeval Mines of Polymetallic Ores in Lower Silesia (Sw Poland)
 
More details
Hide details
1
Department of Geology, Geophysics and Environmental Protection, AGH - University of Science and Technology, 30-059 Cracow, Mickiewicza 30, Poland
 
 
Online publication date: 2007-02-21
 
 
Publication date: 2007-01-01
 
 
Geochronometria 2007;26:61-68
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents results of dendrochronological dating of wood encountered in abandoned mines in the eastern part of Lower Silesia. The research was carried out in gold mines in Złoty Stok, Głuchołazy, and Zlate Hory, a polymetallic-ore mine in Marcinków as well as old mines in the Sowie Mts: the Silberloch adit, an adit on the hillside of Mała Sowa, a graphite mine, and the silver and lead mine Augusta. Altogether 69 samples were taken from timbers of coniferous tree species: Pinus sylvestris, Abies alba, Picea abies and Larix decidua. The oldest wood, from the turn of the fifteenth and sixteenth centuries was encountered in the gold mines in Zlate Hory and Głuchołazy. In the gold mine in Złoty Stok, graphite mine in Sowie Mts and in Marcinków there was identified wood from the seventeenth and eighteenth centuries. Generally, timbers from the nineteenth century were prevailing, and in three cases there was even encountered relatively young twentieth-century wood in the gold mine in Złoty Stok and in the Silberloch adit. The analyses carried out were only preliminary. Broader, interdisciplinary investigations, including dendrochronology, archaeology, geology, mining, and palaeobotany, would substantially contribute for learning the history of the mining in the whole region.
 
REFERENCES (26)
1.
Dziekoński T, 1972. Wydobywanie i metalurgia kruszców na Dolnym Śląsku (Mining and metallurgy of ores in Lower Silesia). Wydawnictwo PAN, Wroclaw, 418 (in Polish).
 
2.
Firszt S, 2006. Badania archeologiczne nad dolnośląskim górnictwem kruszcowym w latach 1975-2000 (The archeological researches of Lower Silesian ore mining (1975-2000). Prace Naukowe Instytytutu Górn. Politechniki Wroclawskiej, ser. Studia i Materiały 117(32): 75-79 (in Polish).
 
3.
Grabner M, Klein A, Geihofer D, Reschreiter H, Barth F, Sormaz T and Wimmer R, 2006. Bronze Age dating of timber the salt-mine at Hallstatt, Austria. Dendrochronologia (in press).10.1016/j.dendro.2006.10.008.
 
4.
Heußner KU, 1996. Zum Stand der Dendrochronologie im unteren Odergebiet (On the state of dendrochronology in the area of lower Odra). In: S. Moździoch, ed., Man and environment in the Middle and Lower Nadodrze,. PAN, Instytut Archeologii i Etnologii, Spotkania Bytomskie 2: 207-211 (in Polish).
 
5.
Hollstein E, 1974. Jahrringkurven aus dem Prähistorischen Salzbergwerk in Hallstatt. (Tree ring curves from prehistoric salt mine in Hallstatt) Archäologisches Korrespondenzblatt 4: 49-51.
 
6.
Holmes RL, 1994. Dendrochronology Program Library. Users Manual. University of Arizona, Tuscon, 51.
 
7.
Krawczyk A and Krąpiec M, 1995. Dendrochronologiczna baza danych (Dendrochronological database). In: Materialy II Krajowej Konferencji: Komputerowe wspomaganie badań naukowych (Proceedings of II Polish Conference "Computers In Scientific Researches): 247-252. Wrocław (in Polish).
 
8.
Krąpiec M, 1995. Metodyka badań dendrochronologicznych (Methodology of dendrochronological investigation). In: Rutkowski J. and Mycielska-Dowgiałło E., eds., Badania osadów czwartorzędowych. Wydawnictwo WGiSR UW. Warszawa: 318-328 (in Polish).
 
9.
Kyncl J and Kyncl T, 1998. Standardchronologien der Nadelgehőlze. Zeitgemäβifer Zustand in Bőhmen und Mähren (Standard chronologies for corniferous trees. Current state in Bőhmen und Mähren). Kolloquium "Probleme der mitteleuropäischen Dendrochronologie". Mikulčice, 1-4.
 
10.
Luszczkiewicz A and Muszer A, 1997. Złoto w odpadach górniczych z okolic Złotego Stoku (Gold in mine wastes from Złoty Stok region (SW Poland)). Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii 31: 197-209 (in Polish).
 
11.
Madziarz M and Sztuk H, 2004. Kopalnia w Marcinkowie — zapomniane świadectwo wielusetletniej historii eksploatacji górniczej na Dolnym Śląsku (The mine in Marcinków — the forgotten certificate a few hundred history of mine exploatation in the Lower Silesia). Przegląd Górniczy 12(4): 50-55 (in Polish).
 
12.
Madziarz M and Sztuk H, 2005. Badania stanowisk dawnego górnictwa na terenie Dolnego Śląska (Exploration of old mining positions at Lower Silesia region). Prace Naukowe Instytytutu Górn. Politechniki Wrocławskiej, ser. Konferencje 111(43): 163-172 (in Polish).
 
13.
Mączka M and Stysz M, 2006. Relikty dawnych robót górniczych w Górach Sowich — wykorzystanie materiałów archiwalnych do lokalizacji i udokumentowania wyrobisk (The relics of past mining activities in Sowie Mountains — the use of archive data for the excavations locating and documentating). Prace Naukowe Instytutu Górn. Politechniki Wrocławskiej, ser. Studia i Materiały 117(32): 215-226 (in Polish).
 
14.
Ruoff U and Sormaz T, 1998. Dendrochronologische Untersuchungen von Proben aus den keltischen Salzberwerken vom Dűrmberg bei Hallein und Hallstatt (Dendrochronological studies samples from Celtic main from Dűrmberg near Hallen and Hallstatt). Archäologisches Korrespondenzblatt 28: 75-76.
 
15.
Ruoff U and Sormaz T, 2000. Eisenzeitliche Dendrodaten aus dem Salzbergwerk Hallstatt (Ostgruppe) (Dendrodata from Iron period from main in Hallstatt). Archäologisches Korrespondenzblatt 30: 403-408.
 
16.
Schweingruber FH, 1988. Tree-rings. Basic and applications in dendrochronology. Reidel, Dortrecht, 276pp.10.1007/978-94-009-1273-1.
 
17.
Stysz M, 2005. Kopalnia Augusta (The Augusta mine). Sudety 48(3): 18-22 (in Polish).
 
18.
Stysz M and Mączka M, 2005. Historia górnictwa Walimia i Rzeczki (The history of mining in Walim and Rzeczka). Sudety 50(5): 28-31 (in Polish).
 
19.
Szychowska-Krąpiec E, 1997. Dendrochronological pine scale (1622-1996 AD) for the Malopolska area (South Poland). Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Earth Sciences 45: 1-13.
 
20.
Szychowska-Krąpiec E, 2000. Późnoholoceński standard dendrochronologiczny dla jodły Abies alba Mill. z obszaru południowej Polski (The Late Holocene master chronology of fir Abies alba Mill. From southern Poland). Zeszyty Naukowe AGH, Geologia 26(2): 173-299 (in Polish).
 
21.
Szychowska-Krąpiec E, 2003a. Application of Dendrochronological Analysis in Dating of Timbers from the Wieliczka Salt Mine. Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Earth Sciences, 51(2): 99-118.
 
22.
Szychowska-Krąpiec E, 2003b. Przykład wykorzystania analizy dendrochronologicznej w datowaniu obudów górniczych w Kopalni Soli w Bochni (Dendrochronological dating of timbers wood in the gold mine from Złoty Stok). Sylwan CXL VII (9): 47-52 (in Polish).
 
23.
Szychowska-Krąpiec E and Krąpiec M, 2001. Dendrochronological studies on construction of pine (Pinus sylvestris L) standard for SW Poland. Geochronometria 20: 51-56.
 
24.
Szychowska-Krąpiec E and Stysz M, 2006. Analiza dendrochronologiczna drewna ze sztolni w Marcinkowie (Dendrochronological analysis of wood from Marcinków adits). Prace Naukowe Instytutu Górn. Politechniki Wroclawskiej, ser. Studia i Materiały 117(32): 289-302 (in Polish).
 
25.
Zielski A, 1997. Uwarunkowania środowiskowe przyrostów radialnych sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w Polsce pólnocnej na podstawie wielowiekowej chronologii (Environmental conditions of radial growth of Pinus sylvestris from North Poland on the basis of long time chronology). UMK Toruń 127 (in Polish).
 
26.
Zielski A, Krąpiec M, Wilczyński S and Szychowska-Krąpiec E, 2001. Chronologie przyrostów radialnych sosny zwyczajnej w Polsce (Chronologies of radial growth of Scots pine in Poland). Sylwan CXLV (5): 105-119 (in Polish).
 
eISSN:1897-1695
ISSN:1733-8387
Journals System - logo
Scroll to top