RESEARCH PAPER
Holocene marine ingressions in the coastal zone of the pomeranian bay based on radiocarbon assays
 
More details
Hide details
1
Geology and Palaeogeography Unit, Faculty of Geosciences, University of Szczecin, Mickiewicza 18, 70 383, Szczecin, Poland
 
 
Online publication date: 2011-01-28
 
 
Publication date: 2011-03-01
 
 
Geochronometria 2011;38(1):85-92
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In recent years, a team at the Geology and Paleogeography Unit, Marine Sciences Institute, University of Szczecin, has been performing geological, geochronological and paleogeographic surveys in (i) the Szczecin Lagoon and Świna Gate Sandbar and (ii) the estuary section of the Rega river valley near Mrzeżyno. These studies have helped to examine and identify not only the distribution of fossil marine sediments but also their lithological and sedimentological characteristics. The age of marine ingressions and regressions in the coastal zone of the Pomeranian Bay were determined using approximately 170 radiocarbon assays. It was found that the marine ingression associated with the ‘Littorina transgression’ was not synchronous at these two areas. It started earlier in the Mrzeżyno area, ca. 8300-8200 cal BP. In that first phase, marine sediments developed as tightly packed sands containing a few fragments of shells. In several profiles, these deposits were separated from the bottom and top with layers of peat, thus allowing an indirect determination of their age. The next phase of ingression began about 7300 cal BP. These younger marine sediments already contained quite numerous shells of marine malacofauna, especially Cardium glaucum, often found in a life position. In the area of the Szczecin Lagoon and Swina Gate Sandbar, the oldest marine ingression started as early as about 7350 cal BP. The quite clear trace is a considerably thicker series of marine sands with numerous sea shells representing marine and brackish-marine environments, including Cardium glaucum shells in a life position, which made it possible to identify the age and the rate of accumulation of marine sands.
 
REFERENCES (18)
1.
Bitinas A, Damusyte A, 2004. Littorina sea at the Lithuanian maritime region. Polish geological institute Special papers 11: 37–46.
 
2.
Borówka RK, Witkowski A, Tomkowiak J, Olas M, Gusar K and Liszkiewicz E, 1999. Stratygraficzna i przestrzenna zmienność litologiczna i geochemiczna osadow wypełniających Zalew Szczeciński i baseny przyległe. (Stratigraphic and spatial litological and geochemical variability of sediments In the Szczecin Haff and adjacent basins) In: Borówka RK, Młynarczyk Z and Wojciechowski A, eds., Ewolucja geosystemow nadmorskich Południowego Bałtyku. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań-Szczecin: 55–62. (in Polish).
 
3.
Borówka RK, Latałowa M, Osadczuk A, Święta J and Witkowski A, 2002. Palaeogeography and palaeoecology of Szczecin Lagoon. Greifswalder Geographische Arbeiten 27(C4): 107–113.
 
4.
Borówka RK, Osadczuk A, Witkowski A, Wawrzyniak-Wydrowska B and Duda T, 2005. Late Glacial and Holocene depositional history in the eastern part of the Szczecin Lagoon (Great Lagoon) basin — NW Poland. Quaternary International 130(1): 87–96, DOI 10.1016/j.quaint.2004.04.034. http://dx.doi.org/10.1016/j.qu....
 
5.
Borówka RK, Witkowski A, Latałowa M and Skowronek A, 2009. Sedimentation of a marine deposit in the Szczecin Bay during the Littorina transgression. In: Witkowski A, Harff J and Isemer H eds., International Conference on Climate Change — The environmental and socio-economic response in the southern Baltic region. Conference Proceedings, BALTEX, Publication No. 42: 8.
 
6.
Bronk Ramsey C, 2009. Bayesian analysis of radiocarbon dates. Radiocarbon 51(1): 337–360.
 
7.
Cedro B, 2003. Postglacjalne i holoceńskie osady fluwialne, jeziornobagienne i morskie w dolinie Regi koło Mrzeżyna (Postglacial and Holocene sediments: fluvial, swampy and maritime in Rega valley near Mrzeżyno). In: Borówka RK and Witkowski A, eds., Człowiek i środowisko przyrodnicze Pomorza Zachodniego, Oficyna IN PLUS Szczecin: 47–49 (in Polish).
 
8.
Cedro B, 2005. Wstępne uwagi o wieku osadów wypełniających dolinę Regi w rejonie Łobza i jej ujściowym odcinku w rejonie Mrzeżyna (Preliminary notes about age of sediments in Rega valley in vicinity of Łobez and in estuary sector in Mrzeżyno region). In: Borówka RK, ed., Plejstoceńskie i holoceńskie przemiany środowiska przyrodniczego Polski. Wybrane aspekty. Oficyna InPlus: 13–16 (in Polish).
 
9.
Cedro B, 2008. Zapis zmian poziomu południowego Bałtyku w okolicy Mrzeżyna. (Recorded changes in the level of the southern Baltic Sea in the area Mrzeżyno). Holoceńskie przemiany wybrzeży i wód południowego Bałtyku — przyczyny, uwarunkowania i skutki. Smołdzino 6-9.05.2008: 47 (in Polish).
 
10.
Chrono Marine Reservoir Database, 2005 WEB site: 〈http://intcal.qub.ac.uk/marine.... Accessed 2010 August 14.
 
11.
Gajewski L, Gajewski Ł, Rudowski S and Stachowiak A, 2004. The relief of the offshore sea bottom at the Karwia-Chałupy, Polish Baltic Coast. Proceedings of the Conference “Rapid transgressions into semi-enclosed basins”. Polish Geological Institute, Special Papers. 11: 91–94.
 
12.
Karczewski A, 1968. Wpływ recesji lobu Odry na powstanie i rozwój sieci dolinnej Pojezierza Myśliborskiego i Niziny Szczecińskiej. (Influence of the Odra lobe recession upon the origin and development of the valley net of Myślibórz Lakeland and Szczecin Lowlan). Prace Komisji Geograficzno-Geologicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 8(3): 1–106 (in Polish).
 
13.
OxCal — online radiocarbon calibration, 1999, WEB site: 〈https://c14.arch.ox.ac.uk/〉 Accessed 2010 August 14.
 
14.
Reimer PJ, Baillie MGL, Bard E, Bayliss A, Beck JW, Blackwell PG, Bronk Ramsey C, Buck CE, Burr G, Edwards RL, Friedrich M, Grootes PM, Guilderson TP, Hajdas I, Heaton TJ, Hogg AG, Hughen KA, Kraiser KF, Kromer B, McCormac FG, Manning S, Reimer RW, Richards DA, Southon JR, Talamo S, Turney CSM, van der Plicht J, Weyhenmeyer CE, 2009. IntCal09 and Marine09 radiocarbon age calibration curves, 0–50,000 years cal BP. Radiocarbon 51: 1111–1150.
 
15.
Rotnicki K, 2009. Identyfikacja, wiek i przyczyny holoceńskich ingresji i regresji Bałtyku na polskim wybrzeżu środkowym. (Ideatyfication, age and causes of the Holocene ingressions and regressions of the Baltic on the Polish Middle Coast). Wydawnictwo Słowińskiego Parku Narodowego: 1–100 (in Polish, English summary).
 
16.
Tomczak A, 1999. Storm Overflows in the Western Part of the Hel Peninsula on Maps from the Years 1694, 1818 and 1844, and Its Contemporary Relief. In: R Gołębiewski, ed., Peribalticum. GTN, Gdańsk: 89–98.
 
17.
Wołowicz M, 1991. Geograficzne zróżnicowanie populacji Cardium glaucum Bruguiere (Bivalvia). Hipotezy dotyczące pochodzenia gatunku oraz dróg migracji. (The geographic diversity of Cardium glaucum Bruguiere (Bivalvia). Hypotheses on the origin of species and migration routes). Zeszyty Naukowe UG: 1–157 (in Polish).
 
18.
Woziński R, Wawrzyniak-Wydrowska B and Borówka RK, 2003. The subfossil malakofauna from the Holocene deposits of the Szczecin Lagoon. In: Borówka RK and Witkowski A, eds., Człowiek i środowisko przyrodnicze Pomorza Zachodniego. Oficyna IN PLUS Szczecin: 113–118 (in Polish).
 
eISSN:1897-1695
ISSN:1733-8387
Journals System - logo
Scroll to top