RESEARCH PAPER
Holocene sediments of the Ustka Cliff (Northern Poland) in view of radiometric dating
 
More details
Hide details
1
Institute of Geography, Department of Quaternary Geomorphology and Geology, University of Gdańsk, Bażyńskiego Street 4, 80-950, Gdańsk, Poland
 
 
Online publication date: 2013-06-19
 
 
Publication date: 2013-09-01
 
 
Geochronometria 2013;40(3):187-194
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The cliff in Ustka is an active one. The area is one of the most eroded sea shores of the Polish coast. The Ustka Cliff mainly consists of Holocene sandy deposits, but its basis is built of glacial till and clay. Field search allowed to recognize the structure and sedimentary conditions of Holocene deposits exposed in the cliff. A comparison of dating results obtained for fossil soils and peat as well as aeolian deposits, using 14C and TL methods, respectively, with available literature records is presented. The evaluation of results obtained allowed to define three main dune-forming phases for the first time for this part of the Polish coast. During the research studies new data on the processes and environmental conditions was gained and the development of structure of the area during the last 10 thousand years was reconstructed. The analysis of available data from other sections of the southern Baltic coast shows that results obtained are age similar to those determined for the Łeba Spit. The research is part of a project concerning the geomorphology of the Ustka Bay.
 
REFERENCES (19)
1.
Adamiec G and Aitken MJ, 1998. Dose rate conversion factors update. Ancient TL 16: 37–50.
 
2.
Aitken MJ and Xie J, 1983. Moisture correction for annual gamma dose. Ancient TL 8: 6–9.
 
3.
Bluszcz A, 2000. Luminescence dating of quaternary sediments — theory, limitations, interpretation problems. Geochronometria 17: 104 (in Polish).
 
4.
Borówka R, 2001. Historia rozwoju wydm na Mierzei Łebskiej (The development history of the dunes on Leba Barrier). In: Przemiany Środowiska geograficznego nizin nadmorskich południowego Bałtyku w vistulianie i holocenie, (ed. K. Rotnicki), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 81–84 (in Polish).
 
5.
Fedorowicz S, 2006. Methodological aspects of luminescence dating of Central Europe’s neopleistocene deposits. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 157 (in Polish).
 
6.
Florek E, Florek W and Orłowski A, 1996. Budowa geologiczna i ewolucja strefy brzegowej w okolicy Ustki (Geological structure and evolution of the coastal zone near Ustka). In: 45 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Słupsk-Ustka 18–21 września 1996. Przewodnik wycieczek, Słupsk: 47–52 (in Polish).
 
7.
Florek W, Marsz A, Orłowski A, Tobolski K and Tomczak A, 1994. Stanowisko Ustka. Budowa Geologiczna i wiek osadów budujących odcinak klifowy Ustka-Rowy (Ustka research site. Geology and age of the deposits building cliff Ustka-Rowy). In: 2 konferencja Geologia i geomorfologia Pobrzeża i południowego Bałtyku, Słupsk: 73–76 (in Polish).
 
8.
Latałowa M, 1992. Man and Vegetation in the Pollen Diagrams from Wolin Island (NW Poland). Acta Paleobotanica 32(1): 123–249.
 
9.
Marsz A and Tobolski K, 1993. Osady późnoglacjalne i holoceńskie w klifie między Ustką a ujściem potoku Orzechowskiego (Late Glacial and Holocene deposits in the cliff between Ustka and Potok Orzechowski mouth). In: Geologia i geomorfologia Pobrzeża i południowego Bałtyku, (ed. W. Florek), Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, Słupsk: 201–250 (in Polish).
 
10.
Miotk-Szpiganowicz G, Uścinowicz S, Przezdziecki P and Jegliński W, 2009. Reconstruction of the paleo-landscapes of the southern Baltic. In:, MACHU (Managing Cultural Heritage Underwater), Final Report No 33., (eds. M. Manders, R. Oosting, W. Brouwers), Educom Publisher BV, Rotterdam: 80–84.
 
11.
Olszak I, Florek W, Seul C and Mojewski M, 2008. Stratygrafia i litologia mineralnych osadów występujących w klifach środkowej części polskiego wybrzeża Bałtyku (Stratigraphy and lithology of minerogenic deposits in coastal cliffs, middle section of the Polish Baltic coast). Landform Analysis 7: 113–118 (in Polish).
 
12.
Petelski K and Jurys L, 1989. Geneza północnej krawędzi Wysoczyzny Słupskiej między Wrzoścem a Główczycami (Genesis of the northern edge of the Slupsk Plateau between Wrzosiec and Glowczyce). Studia i materiały oceanologiczne 56: 251–255 (in Polish).
 
13.
Poręba G and Fedorowicz S, 2005. Gamma spectrometry for OSL and TL dating of loess deposits at Dybawka and Tarnawce (SE Poland). Geochronometria 24: 27–32.
 
14.
Ralska-Jasiewiczowa M and Latałowa M, 1996. Poland. In: Palaeoecological Events During the Last 15 000 Years: Regional Syntheses of Palaeoecological Studies of Lakes and Mires in Europe, (ed. B.E. Berglund, H.J.B. Birks, M. Ralska-Jasiewiczowa and H.E. Wright), John Wiley & Sons Ltd: 403–472.
 
15.
Reimer PJ, Baillie MGL, Bard E, Bayliss A, Beck JW, Blackwell PG, Bronk Ramsey C, Buck CE, Burr G, Edwards RL, Friedrich M, Grootes PM, Guilderson TP, Hajdas I, Heaton TJ, Hogg AG, Hughen KA, Kraiser KF, Kromer B, McCormac FG, Manning S, Reimer RW, Richards DA, Southon, JR, Talamo S, Turney CSM, van der Plicht J and Weyhenmeyer CE, 2009. IntCal09 and Marine09 radiocarbon age calibration curves, 0-50,000 years cal BP. Radiocarbon 51: 1111–1150.
 
16.
Tobolski K, 2001. Wybrana problematyka fitogeograficzna, paleoekologiczna i paleopedologiczna Niziny Gardnieńskołebskiej (Selected phytogeographical, paleoecological and paleopedologiczna issues of Gardno-Leba Plain). In: Przemiany środowiska geograficznego nizin nadmorskich południowego Bałtyku w vistulianie i holocenie (Transformation of the geographical environment of coastal lowlands of the Southern Baltic in Vistulian and Holocene), (ed. K. Rotnicki), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 31–52 (in Polish).
 
17.
Tomczak A, 1993. Datowanie metodą 14C wychodnie utworów organicznych na brzegu morskim między rowami a jeziorem Kopań (The 14C age of the organic deposit in outcrops at Baltic coast between Rowy and Kopan Lake). In: Geologia i geomorfologia Pobrzeża i południowego Bałtyku. (ed. W. Florek), Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, Słupsk: 187–199 (in Polish).
 
18.
Wintle AG and Prószyńska H, 1983. TL dating of loess in Germany and Poland. PACT 9: 547–554.
 
19.
Google Corp., Maps, http://maps.google.com.
 
eISSN:1897-1695
ISSN:1733-8387
Journals System - logo
Scroll to top