RESEARCH PAPER
Pleistocene Stratigraphy of Poland and Its Correlation with Stratotype Sections in the Volhynian Upland (Ukraine)
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Geology, University of Warsaw, Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warsaw
 
 
Online publication date: 2008-09-05
 
 
Publication date: 2008-01-01
 
 
Geochronometria 2008;31:31-37
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Recent stratigraphic subdivision of the Pleistocene of Poland presents 4 complexes: Preglacial, South-Polish, Middle-Polish and North-Polish ones. Each complex comprises a set of stratigraphic units, corresponding to the previously distinguished 8 glaciations/coolings and 7 interglacials/warmings. Three younger complexes and corresponding extents of Scandinavian ice sheets in Poland are described in more detail. Three older interglacials in Poland (Augustovian, Kozi Grzbiet and Ferdynandovian) are characteristic for their bi-optimal climatic sequences but so far, they have no equivalents in loess sections of the Volhynian Upland in the Ukraine. Coolings between the optima of these interglacials are occasionally considered as small glaciations, during which the ice sheet could occupy only a northern part of Poland. All younger interglacials are mono-optimal in Poland and as such, they are also reflected by single palaeosols in loess sections of both countries. Till occurrences in key loess sections of Poland and Ukraine enabled precise delimitation of ice sheet extents, especially within the Middle-Polish Complex with the glaciations Liwiecian, Krznanian and Odranian ascribed to OIS 10, 8 and 6, respectively. During the youngest (Vistulian, Valdai) Glaciation, 3-4 loess deposits were formed in the Lublin and Volhynian Uplands; they are separated by palaeosols that developed during interstadial-rank warmings.
 
REFERENCES (55)
1.
Bałuk A, 1991. Quaternary of the Lower Narew River Basin, northeastern Masovia. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego 130: 1-73.
 
2.
Ber A, 2000. Pleistocene of north-eastern Poland and neighbouring areas against crystalline and sedimentary basement. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego 170: 1-80.
 
3.
Ber A, Lindner L and Marks L, 2007a. Proposal of a stratigraphic subdivision of the Quaternary of Poland. Quaternary International 167-168 Suppl.: 32, DOI 10.1016/j.quaint.2007.04.001.
 
4.
Ber A, Lindner L and Marks L, 2007b. Proposal of a stratigraphic subdivision of the Quaternary of Poland. Przegląd Geologiczny 55(2): 115-118.
 
5.
Boguckij AB, Wieliczko AA, Gerenczuk KI, Gruzman GB, Demediuk NS, Zalesskij II, Krawczuk JS, Morozowa TD, Neczajew WP, Palienko WP, Cackin AI and Czugunnyj JG, 1980. Opornyje razrezy i krajewyje obrazowanija materikowych oledenenii zapadnoj czasti Ukrainy (Outcrops and marginal glacial formations in western Ukraine). Institut Geologicheskich Nauk AN USSR Preprint 80-17: 1-51.
 
6.
Bogucki A, Bogucki A and Wołoszyn P, 1994. Reperowy profil Bojanice i niektóre problemy badawcze lessowo-glebowych serii peryglacjalnych plejstocenu (Stratotype section Bojanice and some research problem of loess-palaeosol periglacial series of the Pleistocene). In: Wilgat T, ed, Przewodnik wycieczkowy Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej, Oddział w Lublinie: 246-249.
 
7.
Bogucki AB, Maruszczak H and Nawrocki J, 1995. Stratigraphic and Paleogeographic Interpretation of Analysis Results of Magnetic Susceptibility of Loesses in Bojanice (NW Ukraine). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska B 50: 51-64.
 
8.
Boguckyj A and Łanczont M, 2002. Loess stratigraphy in the Halyc Prydnistrov'ja region. Studia Geologica Polonica 119: 315-327.
 
9.
Butrym J and Zuchiewicz W, 1985. Results of thermoluminescent datings of Quaternary sediments from the Nowy Sącz Basin (West Carpathians). Przegląd Geologiczny 33(3): 126-136.
 
10.
Dolecki L, 2002. Main profiles of the Neopleistocene loesses on the Horodło Plateau-ridge and their lithological-stratigraphical interpretation. Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej: 263pp.
 
11.
Głazek J, 1984. First isotope datings of speleothems from Tatra caves and their bearing on Pleistocene stratigraphy of the Tatra Mts. Przegląd Geologiczny 32(1): 39-43.
 
12.
Głazek J, Sulimski A, Szynkiewicz A and Wysoczański-Minkowicz T, 1976. Middle Pleistocene karst deposits with Ursus spelaeus at Draby near Działoszyn, Central Poland. Acta Geologica Polonica 26(3): 451-466.
 
13.
Głazek J, Kowalski K, Lindner L, Młynarski M, Stworzewicz E, Tuchołka P and Wysoczański-Minkowicz T, 1977. Cave deposits at Kozi Grzbiet (Holy Cross Mts, Central Poland) with vertebrate and snail faunas of the Mindelian I/Mindelian II Interglacial and their stratigraphic correlation. Proceedings 7th International Speleological Congress, Sheffield: 211-214.
 
14.
Harasimiuk M, Maruszczak H and Wojtanowicz J, 1988. Quaternary stratigraphy of the Lublin region, southeastern Poland. Quaternary Studies in Poland 8: 15-25.
 
15.
Janczyk-Kopikowa Z, 1991. Problems of the palynostratigraphy of the Pleistocene in Poland and the palynological analysis of interglacial deposits from Besiekierz (Central Poland). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska B 46 Suppl. 1: 1-26.
 
16.
Janczyk-Kopikowa Z, 1996. Temperate stages of the Mesopleistocene in NE Poland. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 373: 49-66.
 
17.
Jersak J, 1973. Lithology and stratigraphy of the loess on the southern Polish Uplands. Acta Geographica Lodziensia 32: 1-139.
 
18.
Krupiński KM, 2000. Palynostratigraphic correlation of deposits of the Mazovian Interglacial of Poland. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego 169: 1-61.
 
19.
Krupiński KM and Marks L, 1986. Interglacial sediments at Losy, Mazury Lakeland. Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Earth Sciences 34(4): 375-386.
 
20.
Krzyszkowski D, Dobracka E, Dobracki D, Czerwonka JA and Kuszell T, 1999. Stratigraphy of Weichselian deposits in the Cliff sections between Łukęcin and Niechorze, Baltic coast, north-western Poland. Quaternary Studies in Poland 16: 27-45.
 
21.
Lindner L, 1991. Stratigraphy of main Pleistocene loess horizons and paleosols in mid-eastern Europe. Acta Geologica Polonica 41(1-2): 85-100.
 
22.
Lindner L, 2001. Problems of the age and extent of the Scandinavian glaciations at the margin of the Polish Carpathians (southern Poland). Przegląd Geologiczny 49(9): 819-821.
 
23.
Lindner L, 2005. A new look at the number, age and extent of the Middle Polish Glaciations in the southern part of central-eastern Poland. Przegląd Geologiczny 53(2): 145-150.
 
24.
Lindner L and Brykczyńska E, 1980. Organogenic deposits at Zbójno by Przedbórz, western slopes of the Holy Cross Mts, and their bearing on stratigraphy of the Pleistocene of Poland. Acta Geologica Polonica 30(2): 155-163.
 
25.
Lindner L and Marciniak B, 1998. The occurrence of four interglacials younger than the Sanian 2 (Elsterian 2) Glaciation in the Pleistocene of Europe. Acta Geologica Polonica 48(3): 247-263.
 
26.
Lindner L and Marks L, 1995. Outline of palaeogeomorphology of the Polish territory during the Scandinavian glaciation. Przegląd Geologiczny 43(7): 591-594.
 
27.
Lindner L and Marks L, 1999. New approach to stratigraphy of palaeolake and glacial sediments of the younger Middle Pleistocene in mid-eastern Poland. Geological Quarterly 43(1): 1-7.
 
28.
Lindner L and Marks L, 2007. New approach to stratigraphy of the Pleistocene of Poland and its correlation with the Volhynian Upland in the Ukraine. In: Boguckij A et al., eds, Problemy srednieplejstocenowo interglacjału. Mat. IV Ukrainsko-Polskowo Seminaru, 12-16 weresnija 2007r. Luck, Ukraina. Wydaw. Centr. LNU im. Iwana Franka, Lviv: 85-95.
 
29.
Lindner L and Prószyński M, 1979. Geochronology of the Pleistocene deposits exposed at Wąchock, nothern part of the Holy Cross Mts. Acta Geologica Polonica 29(1): 121-132.
 
30.
Lindner L, Dzierżek J, Lamparski Z, Marks L and Nitychoruk J, 1995. Zarys stratygrafii czwartorzędu Polski; główne poziomy osadów glacjalnych oraz ich rozprzestrzenienie. Przegląd Geologiczny 43(7): 586-591.
 
31.
Lindner L, Wojtanowicz J and Bogutsky AB, 1998. Main stratigraphic units of the Pleistocene in southeastern Poland and northwestern Ukraine, and their correlation in western and mid-eastern Europe. Geological Quarterly 42(1): 73-86.
 
32.
Lindner L, Bogucki A, Chlebowski R and Gożik P, 2004. The importance of glacial till occurrence in loess type sections of Poland and Ukraine. Przegląd Geologiczny 52(4): 331-335.
 
33.
Lisicki S and Winter H, 2004. Revision of stratigraphical position of the Lower and Middle Pleistocene sediments of northeastern Poland. Geografia Uniwersytetu Adama Mickiewicza 68: 259-283.
 
34.
Makowska A, 1986. Pleistocene seas in Poland - sediments, age and palaeogeography. Prace Instytutu Geologicznego 70: 1-74.
 
35.
Mamakowa K, 1989. Late Middle Polish Glaciation, Eemian and Early Vistulian vegetation at Imbramowice near Wrocław and the pollen stratigraphy of this part of the Pleistocene in Poland. Acta Paleobotanica 29(1): 11-176.
 
36.
Marciniak B, 1998. Diatom stratigraphy of the Mazovian Interglacial lacustrine sediments in southeastern Poland. Studia Geologica Polonica 113: 7-64.
 
37.
Marciniak B and Kowalski WW, 1978. Dominant diatoms, pollen, chemistry and mineralogy of the Eemian lacustrine sediments from Nidzica (northern Poland), a preliminary report. Polish Archives of Hydrobiology 25(1-2): 269-281.
 
38.
Marciniak B and Lindner L, 2003. Diatoms and geology of the Ferdynandovian Interglacial lake sediments in Poland. Botanical Guidebooks 26: 199-215.
 
39.
Marciniak B and Winter H, 2003. Les assemblages de diatomées et de pollens dans les sediments lacustres interglaciaires du Pléistocène inférieur en Pologne. In: 22ème Colloque de l'Association de Diatomistes de Langue Franĉaise (ADLaF) Espet, Catalogue, Espagne, 9-12 Septembre 2003: 28.
 
40.
Marks L, 1998. Middle and Late Vistulian Glaciation in Poland. Geologija 25: 57-61.
 
41.
Marks L, 2000. Outline of most questionable items of the Quaternary stratigraphy in Poland. Litosphere 12: 28-36.
 
42.
Marks L, 2002. Last Glacial Maximum in Poland. Quaternary Science Reviews 21(1-3): 103-110, DOI 10.1016/S0277-3791(01)00086-5.10.1016/S0277-3791(01)00086-5.
 
43.
Marks L, 2004a. Pleistocene Glacial Limits in Poland. In: Ehlers J and Gibbard PL, eds., Quaternary Glaciations - Extents and Chronology. Elsevier BV: 295-300.10.1016/S1571-0866(04)80079-4.
 
44.
Marks L, 2004b. Ice-sheet limit of the Warta Glaciation in Poland. In: Harasimiuk M and Terpiłowski S, eds, Zlodowacenie warty w Polsce. Lublin, Wydawnictwo UMCS: 27-35.
 
45.
Maruszczak H, 1991. Stratigraphic differentiation of Polish loesses. In: Maruszczak H, ed., Podstawowe profile lessów w Polsce. Wydawnictwo Uniw. M. Curie-Skłodowskiej A: 13-35.
 
46.
Nawrocki J and Siennicka-Chmielewska A, 1996. Loess magnetism in the Odonów section (S Poland). Geological Quarterly 40(2): 231-244.
 
47.
Nawrocki J and Wójcik A, 1995. Lithology and stratigraphy of Pleistocene loess-like deposits in the Załubińcze section (Nowy Sącz Basin - Outer Carpathians). Geological Quarterly 39(1): 121-144.
 
48.
Pidek IA, 2003. Mesopleistocene vegetation history in the northern foreland of the Lublin Upland based on palaeobotanical studies in the profiles from Zdany and Brus sites. Wydawnictwo Uniw. M. Curie-Skłodowskiej: 1-96.
 
49.
Rzechowski J, 1996. The Ferdynandovian Interglacial in the stratotype profile at Ferdynandów (southeastern Mazowsze). Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 373: 161-171.
 
50.
Szełkoplyas WN and Christoforowa TF, 1987. Sledy rannieplejstocenowych oledenenii na territorii Ukrainy (Traces of Early Pleistocene glaciations in the territory of the Ukraine). Naukowa Dumka: 7-14.
 
51.
Szełkoplyas WN, Christoforowa TF, Palienko WP, Morozow GW, Maruszczak H, Lindner L, Wojtanowicz J, Butrym J and Boguckij AB, 1985. Chronologija obrazowanii lesowoj i lednikowoj formacji zapadnoj czasti USSR i sopredelnych territorii (Chronology of loess and glacial deposits in the western part of the Soviet Union and adjoining areas). Institut Geologicheskich Nauk AN USSR Preprint 85-18: 1-51.
 
52.
Szponar A, 1986: Chronostratigraphy and the stages of deglaciation in the Sudetes Foreland area during the Middle-Polish glaciation. Acta Universitatis Wratislaviensis 963, Studia Geograficzne 45: 1-202.
 
53.
Winter H, 2001. New profile of Augustowski Interglacial in northeastern Poland. Geografia Uniwersytetu Adama Mickiewicza 64: 439-450.
 
54.
Wójcik A, Nawrocki J and Nita M, 2004. Pleistocene in the Kończyce profile (Oświęcim Basin) - sediment genesis and age analysis at the background of stratigraphic scheme of the Quaternary. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 409: 5-50.
 
55.
Wysota W, 2002. Stratigraphy and sedimentary environments of the Weichselian Glaciation in the southern part of the Lower Vistula region. Rozprawa habilitacyjna, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu: 1-144.
 
eISSN:1897-1695
ISSN:1733-8387
Journals System - logo
Scroll to top